Частица от България в 99 снимки на CD

Тривър ООД  Ви предлага пощенски картички, комплектовани със CD, съдържащо карти и 99 снимки от Благоевградски окръг.