Вакуум опаковки

Вакуум опаковки (контейнери).
Контейнерите са с правоъгълна форма с прикрепен капак с вместиност:

250 мл          1 000 бр./ кашон
375 мл          1 000 бр./ кашон
500 мл             500 бр / кашон
750 мл             600 бр./ кашон
1 000 мл          600 бр./ кашон

Подходящи за хранителни стоки, с добре затварящи се капаци и рационално използване на обема, в който се поставят, поради правоъгълната им форма.